[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon

Formål endre

Denne malen indikerer at artikkelen treng fleire referansar i den løpande teksten. Malen kan brukast på artiklar som har nokre, men utilstrekkelege referansar. For artiklar som ikkje har nokon referanser i det heile, bruk Mal:Manglar kjelder.

Bruk endre

{{refforbetre|dato=2024}}

Parameteren dato er påkravd av malen.

Skriv {{liminn:refforbetre/1}} for automatisk datoinnsetting. NB: Hugs /1 etter "refforbetre".

Første parameter utan namn ({{{1}}}) kan ein bruka til å spesifisera kva problemet gjeld, t.d. lista, tabellen, osb. Standardverdien er "artikkelen".

For å setja første parameter utan namn til "lista", skriv: {{refforbedre|lista|dato=2019}}
For å sette første parameter utan namn til "tabellen", skriv: {{refforbedre|tabellen|dato=2019}}

Parameteren "pronomen" kan brukast om første parameter utan namn ikkje samsvarer med hannkjønn eintal. Skriv i så fall |pronomen=Dette, |pronomen=Desse eller liknande.

Kategorisering endre

Malen kategoriserer sidene i Kategori:Artiklar som treng fleire referansar eller ein datert underkategori av denne. Dessutan havner alle sidene i Kategori:Alle artiklar som treng fleire referansar.