۰

Maldokumentasjon

Denne malen viser tala frå null til ni i urduskrift (nastaliq-stilen) med bilde på ei linje.

Malen har to parametrar. Den første parameteren oppgjev ønska tal og den andre storleiken på skrifta. Om tal ikkje er oppgjeve får ein 0, og skriftstorleiken om ikkje anna er oppgjeve er 20px.

Døme