Dette er eit wikiprosjekt for å organisera innhaldet i artiklar om {{{1}}} betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med på å fokusera innsatsen til andre wikipedianarar. Viss du har lyst å vera med å hjelpa, sjå på diskusjonssida for kva som må gjerast.

Tittel endre

Wikiprosjekt om {{{1}}}

Klassifisering endre

Dette er eit ... prosjekt.

eller

Det finst inga klassifisering av dette prosjektet.

Prosjektorganisering endre

Overordna prosjekt endre

Dette prosjektet er underordna prosjektet om ...

eller

Dette prosjektet er ikkje underordna andre prosjekt.

Underordna prosjekt endre

Dette prosjektet er overordna følgjande prosjekt ...

eller

Dette prosjektet har ikkje andre prosjekt under seg.

Liknande prosjekt endre

Prosjekt som liknar på dette prosjektet er til dømes ...

eller

Det finst førebels ingen liknande prosjekt.

Struktur endre

Strukturen på prosjektet er enno ikkje fastsett.

Deltakarar endre

  • List deltakarar her

Målsetjingar endre

  • Skriv inn målsetjingane for prosjektet her

Infoboksar endre

  • List infoboksar som er brukte i prosjektet

Malar endre

  • List malar som er brukte i prosjektet