Wikipedia:Wikiprosjekt

Snarvegar:
WP:WP

Eit wikiprosjekt er ei samling med sider som skal hjelpa å organisera og koordinera utviklinga av artiklar som alle kjem inn under eitt særskild emne. Ein skal ikkje skriva oppslagsverkartiklar her, men heller nytta desse sidene som ein ressurs. Dei relevante diskusjonssidene kan òg nyttast av dei som er med på prosjektet for å diskutera dette emnet.

Denne sida inneheld ei liste med wikiprosjekt og framlegg til wikiprosjekt på nn.wikipedia.org. Skriv opp nye prosjekt du har starta på denne sida.

Tips for nye prosjekt Endra

  • Sjå på retningsliner for nye wikiprosjekt.
  • Start hovudsida til prosjektet under ei side som heiter Wikipedia:Wikiprosjekt Namnet på prosjektet
  • Skriv {{liminn:Wikiprosjekt}} for å nytta denne malen som eit utgangspunkt til framsida.
  • Legg til Dette må gjerast på diskusjonssidene til prosjektet si hovudside.
  • Legg inn ei lenkje til eit eksempel på den typen artikkel du ønskjer å skriva.
  • Kopier ei liste frå Special:Whatlinkshere til ei underside til prosjektet, slik at dei viktigaste artiklane som har med prosjektet ditt er samla på ei side.
  • Lag ei underside med lenkjer eller referansar til eksterne kjelder som kan nyttast.

Geografi Endra

Handel og økonomi Endra

Humaniora Endra

Hobby og underhaldning Endra

Kultur Endra

Naturvitskap Endra

Religion og livssyn Endra

Samfunn Endra

Sport Endra

Språk Endra

Teknologi Endra

Wikipedia Endra