Malstraum

Ein malstraum er ein stor straumvirvel der tidvatnet «mel» sjøen rundt.

Malstraum i Saltstraumen.

Her til lands er den mest kjende malstraumen mellom Moskenesøya og Høgholmene i Lofoten, kalla Moskenesstraumen. Ordet vert òg nytta om tidvasstraumar som forsterkast i tronge fjord- og elvemunningen, som til dømes Saltstraumen.

Lekamar som kjem inn i ein malstraum vert trekt mot midten av vassvirvelen og sogen ned under vassflata. Straumane kan stundom få særs høge snøggleikar og det kan då vere ein risiko og opphalde seg i vatnet.

KjelderEndra