Marienborg stasjon

Marienborg stasjon er ein jernbanestasjon på Dovrebanen og Stavnebanen ved Marienborg i Trondheim. Stasjonen har status som haldeplass og vart opna i 2001. Stasjonen har to plattformer og ligg 549,95 kilometer frå Oslo sentralstasjon der Stavnebanen i nord tar av frå Dovrebanen. Det austlege sporet ligg Dovrebanen og er elektrifisert medan det vestlege ligg på Stavne–Leangenbanen og er i dag for dieseldrift. Stasjonen blir betjent av lokaltog med Trønderbanen frå Norges Statsbaner og regionstog mellom Trondheim og Røros.

Marienborg stasjon


Stasjonsområde
Stad Marienborg
Distanse 549,95
Opna 7. januar 2001
Linjer og rutedrift
Linje(r) Dovrebanen, Stavnebanen
Overgang
Kart
Marienborg haldeplass

Marienborg stasjon erstatta Stavne stoppestad som låg litt lenger sør og vart lagt ned når Marienborg stasjon opna.

Marienborg stasjon ligg ved sida av lokomotivverkstedet Marienborg som tilhører NSB. Den er òg lokalisert like ved St. Olavs hospital, med brutilknyttning over Nidelva,

Kryssingspunktet der stasjonen ligg i dag, hadde ei viktig rolle i Nidareid-ulykka i 1921 der eitt av toga etter det som vart hevda skulle ha venta på stasjonen, men heldt fram og utløste ein kollisjon med eit anna tog ved Ila.


Førre stasjon   Jernbaneverket   Neste stasjon
(nedlagt: Stavne)
Dovrebanen
Stavne-Leangen-banenEndestasjon
Regionaltrafikk
26Røros - Trondheim S - Rotvoll
26Lerkendal - Trondheim S - Steinkjer
Fjerntrafikk
25Trondheim S - Røros - Hamar
72Nabotåget
Heimdal - Östersund

Bakgrunnsstoff endre