Opna hovudmenyen
Støren stasjon på Dovrebanen 1880-1890.

Dovrebanen er ei jarnbanestrekning mellom Oslo og Trondheim over Dombås og Dovrefjell, opna 17. september 1921. Mellom Oslo og Eidsvoll er Gardermobanen det rette namnet på Dovrebanen; opphavleg gjekk trafikken på denne strekninga over Hovedbanen, den eldste jarnbanen i Noreg.

Dovrebanen er elektrifisert på heile strekninga. Banen blir rekna for å vere av dei mest trafikkerte og lønnsame i NSB sitt rutenett.

To andre jarnbanar i kvar sin lut av landet er knytt til Dovrebanen. Mellom Hamar stasjon på Dovrebanen går Rørosbanen via Elverum, Østerdalen og Røros til Støren stasjon på Dovrebanen, og frå Dombås stasjon på Dovrebanen går Raumabanen over Lesja og ned Romsdalen til endestasjonen på Åndalsnes. Desse to banene er ikkje elektrifiserte.

ForhistorieEndra

Bygginga av det som til slutt vart Dovrebanen gjekk føre seg over 70 år:

 • 1851 - Bygging av Norsk Hoved-Jernbane (NHJ), Hovedbanen, mellom Oslo og Eidsvoll tok til 8. august.
 • 1854 - Hovedbanen offisielt opna 1. september.
 • 1864 - Trondhjem-Størenbanen opna 5. august.
 • 1880 - Eidsvold-Hamarbanen opna 11. oktober.
 • 1894 - Hamar-Selbanen opna til Tretten 25. september.
 • 1896 - Hamar-Selbanen opna fram til Otta 29. oktober og fekk deretter nemninga Eidsvold-Ottabanen (EOB).
 • 1913 - Otta-Dombås opna 5. desember.
 • 1919 - Støren-Oppdal.
 • 1921 - Dombås-Oppdal opna 17. september. Trondheim-Otta ombygd til normalspor og togsambandet Oslo-Trondheim over Dovre vart etablert.
 • 1927 - Oslo-Lillestrøm elektrifisert.
 • 1953 - Lillestrøm-Hamar elektrifisert.
 • 1966 - Hamar-Fåberg elektrifisert.
 • 1967 - Fåberg-Otta elektrifisert.
 • 1968 - Otta-Hjerkinn elektrifisert.
 • 1970 - Hjerkinn-Støren-Trondheim elektrifisert.
 • 1998 - Gardermobanen opna.