Marinens Flyvebaatfabrikk

flyfabrikk i Noreg

Marinens Flyvebaatfabrikk var ein norsk produsent av militære fly til det som den gongen var Marinens flygevåpen. Marinens Flyvebaatfabrikk vart etablert i Horten i 1915 og produserte 120 fly fram til 1940. Flytypar som vart produsert inkluderte treningsfly, rekognoseringsfly, torpedofly og jagarfly. Bombefly vart ikkje prioritert ettersom det som vart sett på som aggressive våpen, ikkje høvde seg for ein nøytral nasjon.

M.F. 1.
M.F.9 Høverjager
M.F. 11.

Fly som vart utvikla og produsert ved Marinens FlyvebaatfabrikkEndra

Fly som vart produsert ved Marinens Flyvebaatfabrikk under lisensEndra

BakgrunnsinformsajonEndra

Sjå ogEndra

Kjeller Flyfabrikk