Eit massiv eller fjellmassiv er eit større samanhengande fjellområde som består av bergartar som er meir motstandsdyktige mot erosjon eller som er heva ved forkastingar.

Montserrat-massivet

Kjelder

endre

«massiv_-_geologi» i Store norske leksikon, snl.no.