Mastiks

Mastiks er ein lysegul harpiks som kjem frå mastikstreet (Pistacia lentiscus). Treet veks i heile middelhavsområdet, men heilt siden antikken har det meste av produksjonen gått føre seg på den greske øya Khíos. Mastiks kan brukast som ein slags tyggegummi, som medisin, i ferniss og i ulike typar mat og drikke.

Mastiks

KjelderEndra