Matlager er ein bygning eller eit rom som vert nytta til å lagra mat.

ByggningarEndra

RomEndra

Sjå ògEndra