Matlager

Matlager er ein bygning eller eit rom som vert nytta til å lagra mat.

BygningarEndra

RomEndra

Sjå ògEndra