Matlager er ein bygning eller eit rom som vert nytta til å lagra mat.

Stabbur frå Rollag.

Bygningar Endra

Rom Endra

Sjå òg Endra