Matrikkelgard

type av gard i Noreg lista i matrikken

Matrikkelgard er ein gard som er registrert i matrikkelen med eit gardsnummer.

Ein matrikkelgard er eit område som som oftast tilsvarar ein grunnkrins. Utstrekninga av området er i utgangspunktet basert på den opphavlege garden med same namn som låg på same stad. Dei fleste matrikkelgardane fekk gardsnummeret i matrikkelen 1886. Ein matrikkelgard er delt inn i eitt eller fleire bruk, gjerne med eit bruksnummer.

Oversynet over gardar i matrikkelen vart gjerne laga i samband med å rekna ut kor mykje skatt kvar gard skulle betala. Av dette kjem nemninga Matrikkelskuld, som var knytt til kvar matrikkelgard.

Bakgrunnsstoff

endre