Meitnerium

grunnstoff med kjemisk symbol Mt og atomnummer 109

Meitnerium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 109 og kjemisk symbol Mt. Grunnstoffet er oppkalla etter Lise Meitner.

Særlege kjenneteikn endre

Historie endre

Meitnerium vart oppdaga i 1982.

Framstilling endre

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre