Mekanisk spenning

Spenning er i mekanikk kraft per flateeining mellom den einskilde delen av eit elastisk material når materialet blir belasta med ytre krefter. Viss kreftene virkar langs tverrsnittet, blir kalla dei skjerspenningar. Viss kreftane søkjer å rive tverrsnitta rett frå kvarandre eller trykkje dei saman, blir dei kalla normalspenningar, fordi kreftane då virkar vinkelrett (normalt) på tverrsnitta.

Mekanisk spenning har eininga Pascal (Pa) i SI-systemet.

Kjelder endre