Merkurbergbahn

Merkurbergbahn, òg kalla Merkurbahn, er ein meterspora kabelbane (kabelbane med sporvidd på ein meter) som går opp på fjellet Merkur i den tyske byen Baden-Baden. Banen har ei lengd på 1192 meter. Høgda mellom den nedre stasjonen, som ligg 287 meter over havet, og den øvre stasjon på 567 meter over havet, elleve meter under den eigenlege toppen av Merkur, er såleis på 370 meter. Minste stigninga er på 23 %, den største stigninga 54 %.

Merkurbergbahn
Merkurbergbahn-20200930.jpg
Transporttype Kabelbane
Stad Baden-Baden i Baden-Württemberg i Tyskland
Opna 16. august 1913
Drift
Vognmateriell
Vognar 2
Passasjerar 60

Turen med banen tek om lag fem minutt.

KjelderEndra