Metameri er det same som kroppsdelssegmentering, og er eit fenomen ein hovudsakleg set i samband med leddmark. Her er kroppen delt inn i mange like segment, kvart med eige sirkulasjons-, ekskresjons- og nervesystem og ei eiga kroppshole. Dei vert åtskild med såkalla septum; små «skiljeveggar» av mesodermalt vev.

Skjematisk framstilling av to segment hjå ein leddmark

Sjå òg tagmose.