Meteora

grunnfenomena innan meteorologien
Denne artikkelen handlar om element i meteorologi. For klosteret i Hellas, sjå Metéora.

Meteora er eit omgrep på dei meteorologiske elementa, grunnfenomena innan meteorologien, til dømes nedbør, vind, skydekke og temperatur.

Kjelder endre

«meteora» i Store norske leksikon, snl.no.