Meton-syklus eller månesyklus er ein periode på nær 19 år der månefasane vil gjenta seg på dei same dataone. Dette vart oppdaga av grekaren Meton frå Aten i 432 fvt. Meton-syklusen er 235 synodiske månader (6939,69 dagar, eller nesten nøyaktig lik 19 tropiske år (6939,60 dagar). Årets løpenummer i Meton-syklusen (om ein lar første syklus byrje i år 1 fvt.) vert kalla gyllentalet, og dette vart i den julianske kalenderen nytta til utrekning av påskefullmånen. Meton-syklusen danna grunnlaget for utrekninga av lunisolarkalendrar.

Kjelder endre