Vandring

(Omdirigert frå Migrasjon)

Vandring eller migrasjon viser til det å flytta frå eit område til eit anna, og er noko menneske og dyr gjer. Enkeltindivid eller grupper kan vandra som følgje av mangel på ressursar, ønske om betre klima eller trugsmål der ein levde før. Menneske kan også ha fleire sosiale grunnar til å vandra.

Sjå òg endre