Mikkel Pederson Escholt (16001669) var ein norsk prest og vitskapsmann og var den første i verda som brukte ordet «geologi» i den noverande tydinga. Han var slottsprest på Akershus frå 1646 og sokneprest i Våler frå 1660.

Mikkel Escholt
Fødd 17. hundreåret
Skåne
Død

1669

Yrke prest, geolog

I 1657 skreiv han Geologia Norvegica, som handlar om eit jordskjelv i sørlege fjellstrøk i Noreg den 24. april 1657. I tillegg er det tankar om andre geologiske emne. Dette er det første vitskaplege arbeidet som er trykt i Noreg og det første der ordet geologi vert nytta. Gjennom ei engelsk omsetjing i 1662 kom ordet inn i verdslitteraturen.

KjelderEndra