Millennium

periode på tusen år

Millennium (eit tusenår) er ein periode på 1000 år. Ordet kjem frå latin mille (tusen) og annum (år).

I norsk språk har ein tradisjonelt snakka om det første, andre eller tredje tusenåret etter Kristi fødsel, det vil seie om tidbolkane år 1 til år 1000, år 1001 til år 2000 eller år 2001 til 3000. I praksis har det vist seg at ein no heller snakkar om «totusentalet», slik at ein har rekna slik at eit nytt millenium starta med år 2000.

Sjå òg endre