Hundreår

tidsperiode

Eit hundreår eller sekel er ein periode på hundre år.

I den julianske og den gregorianske kalenderen vert hundreåra rekna etter Kristi fødsel, slik at til dømes det fjortande hundreåret byrjar i år 1301 og sluttar med år 1400, nesten synonymt med 1300-talet. Det gjeldande hundreåret er det tjueførste hundreåret etter Kristi fødsel.

Framandordet centennium, lite nytta på norsk, er latin og samansett av centum, som tyder 'hundre', og annus, som tyder 'år'. Sekel kjem frå latin sæculum og tyder 'tidsalder'. Ordet kunne i antikken ha tydingar som viste til regjeringstida for ein fyrste eller ei ein manns levetid, men no vert ordet nytta synonymt med ordet 'hundreår'.

Liste over hundreåra e.Kr.:

endre

Dei 20 siste hundreåra f.Kr.:

endre

Sjå òg

endre