Hundreår

tidsperiode

Hundreår (sekel, centennium) er ein periode på hundre år.

Ordet centennium er latin, samansett av centum som tyder 'hundre' og annus som tyder 'år'. Som framandord er ordet lite nytta på norsk. Sekel kjem frå latin sæculum og tyder 'tidsalder'. Ordet kunne i antikken ha tydingar som viste til regjeringstida for ein fyrste eller ei ein manns levetid, men no vert ordet nytta synonymt med ordet 'hundreår'.

I den julianske og den gregorianske kalenderen vert hundreåra rekna etter Kristi fødsel, slik at t.d. det fjortande hundreåret byrjar i år 1301 og sluttar med år 1400, omtrent synonymt med 1300-talet. Vi lever no i det tjueførste hundreåret etter Kristi fødsel.

Liste over hundreåra e.Kr.:Endra

Dei 20 sista århundreåra f.Kr.:Endra

Sjå ògEndra