Minesweeper

Minesweeper, kalla minesveiper på norsk, er eit dataspel for ein person som vart funne opp av Robert Donner i 1989. Målet med spelet er å få vekk minene i eit minefelt utan at dei sprenger.

Minesweeper-spelet KMines til KDE

Spelet har vorte omskrive til mange operativsystem, den mest kjende versjonen er den som kjem med Microsoft Windows.