MiniDisc er ein digital lagringsteknologi med moglegheit for å lagra alle typar data, i hovudsak lyd. Teknologien vart annonsert av Sony i 1991, og lansert 12. januar 1992.

Ein klassisk Sony MiniDisc-spelar.

.