Minim er ei britisk og amerikansk måleining for volum for flytande varer. Eininga har symbolet min og er lik 1/480 fluid ounce. I Storbritannia er 1 UK min lik 59,2 mm3 og i USA er 1 US min lik 61,6 mm3.

KjelderEndra

  • Minim. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 12. november 2013 frå http://snl.no/minim.