Minimalt par

Minimalt par er ei språkvitskapleg nemnng for to ord frå same språk med ulik tyding som berre skil seg frå kvarandre med eit fonologisk element, slik som fon, tonem eller vokal- eller konsonantlengd. Minimale par kan brukast for å visa at to fonar utgjer to ulike fonem i språket.

Døme på minimale par i norsk:

  • «bil» (/bi:l/) og «pil» (/p:il/) viser at /b/ og /p/ er ulike fonem
  • «håpe» (/ho:pe/) og «hoppe» (/hope/) viser at vokallengd er eit distinktivt trekk

KjelderEndra

LitteraturEndra

  • Et terskelnivå for norsk, Europarådet, 1987, s. 399