Minus vert i matematikken dels brukt om teiknet som syner til subktrasjon og dels som forteiknet i negative tal.

Pluss, minus og bindestrek.

I daglegtale vert ordet nytta om mangel eller ulempe, ofte i samansetningar som minusfaktor eller minusvariant.

KjelderEndra