Mira-variable er variable stjerner kalla opp etter prototypen, stjerna Mira. Denne typen variable stjerner pulserer med lange periodar, lengre enn 100 dagar og har særs djup raudfarge. Amplituden deira er større enn éin storleiksklasse i infraraudt og 2,5 storleiksklassar i synleg lys. Dei er raude kjemper særs seint i stjerneutviklinga si og vil kaste av seg den ytre envelopen som ei planetarisk tåke og bli kvite dvergar i løpet av få millionar år.

Stjerna Mira, som er prototypen for Mira-variable stjerner

Liste endre

Lista inneheld eit utval av Mira-variable som er av interesse innan astronomien.

Stjernebr> Sterkaste
storleiksklasse
Svakaste
storleiksklasse
Periode
(i dagar)
Avstand
(i parsec)
Mira 2.0 10.1 332 92
Chi Cygni 3.3 14.2 408 181
R Hydrae 3.5 10.9 380 124
R Carinae 3.9 10.5 307 158
R Leonis 4.4 11.3 310 71
S Carinae 4.5 9.9 149 546
R Cassiopeiae 4.7 13.5 430 126
R Horologii 4.7 14.3 408 210
U Orionis 4.8 13.0 377 437
RR Scorpii 5.0 12.4 281 353
R Serpentis 5.2 14.4 356 209
T Cephei 5.2 11.3 388 188
R Aquarii 5.2 12.4 387 362
R Centauri 5.3 11.8 502 385
RR Pilarii 5.4 14 336 1330
R Trianguli 5.4 12.6 267 294
S Sculptoris 5.5 13.6 367 337
R Aquilae 5.5 12.0 271 422
R Leporis 5.5 11.7 445 413
W Hydrae 5.6 9.6 390 104
R Andromedae 5.8 15.2 409 386
S Coronae Borealis 5.8 14.1 360 541
U Cygni 5.9 12.1 463 518
X Ophiuchi 5.9 8.6 338
RS Scorpii 6.0 13.0 319 180
RT Pilarii 6.0 14.1 306 952
RU Pilarii 6.0 13.8 240
RT Cygni 6.0 13.1 190
R Geminorum 6.0 14.0 370
S Gruis 6.0 15.0 402 446
V Monocerotis 6.0 13.9 341 395
R Cancri 6.1 11.9 357 633
R Virginis 6.1 12.1 146 606
R Cygni 6.1 14.4 426
R Boötis 6.2 13.1 223
T Normae 6.2 13.6 244 277
R Leonis Minoris 6.3 13.2 372 347
S Virginis 6.3 13.2 375 1110
R Reticuli 6.4 14.2 281 820
S Herculis 6.4 13.8 304
U Herculis 6.4 13.4 404 235
R Octantis 6.4 13.2 407 602
S Staffelietis 6.5 14.0 422 407
R Ursae Majoris 6.5 13.7 302 415
R Canum Venaticorum 6.5 12.9 329 962
R Normae 6.5 12.8 496 581
T Ursae Majoris 6.6 13.5 257 1250
R Aurigae 6.7 13.9 458 422
RU Herculis 6.7 14.3 481 1040
R Draconis 6.7 13.2 246 769
V Coronae Borealis 6.9 12.6 358 2700
T Cassiopeiae 6.9 13.0 445 1220
R Pegasi 6.9 13.8 378 287
V Cassiopeiae 6.9 13.4 229 467
RS Virginis 7.0 14.6 354
Z Cygni 7.1 14.7 264
S Orionis 7.2 13.1 434 1120
UV Aurigae 7.3 10.9 394
T Draconis 7.2 13.5 422
W Aquilae 7.3 14.3 490
S Cephei 7.4 12.9 487 407
R Fornacis 7.5 13.0 386 690
RZ Pegasi 7.6 13.6 437 206
RT Aquilae 7.6 14.5 327
V Cygni 7.7 13.9 421 366
RR Aquilae 7.8 14.5 395 521
S Boötis 7.8 13.8 271 680
WX Cygni 8.8 13.2 410
W Draconis 8.9 15.4 279
UX Cygni 9.0 17.0 569
IK Tauri 10.8 16.5 470
CIT 13 10.8 13.7 470
TX Camelopardalis 11.6 B 17.7 B 557
IRC +10216 11.0 R 14.8 R 630
OH 231.8+4.2 8.31 J 9.47 J 648
NV Aurigae 3,3 H 6,2 H 635
AFGL 2290 7,5 H 9,3 H
WX Piscium 0,9 K 4,3 K 660
LP Andromedae 1,8 K 3,7 K 614
IRC -10529 2,2 K 3,2 K 680
He 2-104 6,3 K 7,1 K
OH 26.5+0.6 6,9 K 10.8 K
LL Pegasi 9,6 K 11.6 K
OH 127.8+00 1.57 L 3.02 L
OH 32.8-0.3 3,9 L 7,2 L
TY Cassiopeiae 11.5 fotografisk 17.5 fotografisk 645
WX Serpentis 12.0 fotografisk 16.0 fotografisk 425

Kjelder endre