Molart volum er volumet av eitt mol stoff.

SI-eininga for molart volum er kubikkmeter per mol.

Ein ideell gass har standard molart volum på 0,022414 m³mol-1 eller 22,414 L/mol ved 1 atmosfæres trykk. Dette er er volumet eit mol av gassen har ved 0 °C, mens han ved 25 °C vil ha eit volum på 0,0245 m³mol-1; eller 24,5 L/mol ved 25 °C og 1 atmosfæres trykk. Standard trykk og temperatur (STP), det vil seia 298,15 K og 101 325 Pa (1 atmosfære).

Spire Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.