Monoftong

Ein monoftong er ein enkel vokallyd der artikuleringa på byrjinga og slutten av vokalen er lik. Han skil seg frå ein diftong som kombinerer to vokallydar. Sistelyden i ordet ta er til dømes ein monoftong, medan sistelyden i tei er ein diftong.

Ordet stammar frå gresk monophthongos (μονόφθογγος), 'enkelnote'.

Sjå ogEndra