Morsealfabetet er eit signalsystem som nyttar lange og korte signal (av til dømes lyd eller elektriske pulsar) til å kommunisera. Det er kalla opp etter oppfinnaren Samuel Morse til bruk i den elektriske telegrafen.

A ·-
B -···
C -·-·
D -··
E ·
 È,É  ··-··
F ··-·
G --·
H ····
I ··
J ·---
K -·-
L ·-··
M --
N
O ---
P ·--·
Q --·-
R ·-·
S ...
T -
U ··-
V ···-
W ·--
X -··-
Y -·--
Z --··
Æ ·-·-
Ø ---·
Å ·--·-
1 ·----
2 ··---
3 ···--
4 ····-
5 .....
6 -····
7 --···
8 ---··
9 ----·
0 -----
. ·-·-·-
, --··--
? ··--··
! ··--·
: ---···
@ ·--·-·
- -····-
= -···-
/ -··-·
+ ·-·-·
-·--·
 ) -·--·-
Ü ··--
start -·-·-
stopp ·-·-·
retting ........
forstått ···-·
avslutning ···-·-
vent ·-···
 naudsignalet  ···---···
Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.