Telegraf er ein maskin for overføring og mottak av meldinger over lange avstandar. Ein telegraf inngår i eit system for telegrafi. Det er gjennom tidene nytta forskjellige typar telegrafar. Mellom anna kan nemnast optisk telegraf og elektrisk telegraf.

Skilt på det gamle posthuset i Oslo.

Sjå òg endre


  Commons har multimedium som gjeld: Telegraf