Motorskip (båtnemning MS) er eit samleomgrep som vert nytta om sjøgåande skip som får framdrifta si frå ein motor ombord, vanlegvis ein dieselmotor. Motorskipa ymsar mykje i storleik og bruk.

Bakgrunnsstoff endre