Ein motor omset potensiell energi i form av til dømes mekanisk, elektrisk eller kjemisk bunden energi, til kinetisk (rørsle-) energi.

Porsche forbrenningsmotor.

Den finst mange typar motorar:

  1. Forbrenningsmotor - Ein varmekraftmaskin som omdannar kjemisk energi i drivstoff til mekanisk arbeid ved hjelp av kontrollert forbrenning.
  2. Elektromotor - Ein maskin som omdannar elektrisk energi til mekanisk arbeid.
  3. Pneumatisk motor – Ein maskin som omdannar statisk energi i komprimeret luft til mekanisk arbeid.
  4. Hydraulisk motor – Ein maskin som omdannar statisk energi i ei væske under trykk til mekanisk arbeid.

Motorar spelar ei dominerande rolle i alt frå elektriske hushaldningsapparat og industri, til transportmiddel som båtar, bussar, bilar, tog og fly nyttar motorar av ulikt slag.