Multimedia er eit omgrep som vert nytta om media som koplar saman fleire tradisjonelle media som lyd, bilete, video, kommunikasjon, etc.

Mediaspelaren VLC.

Omgrepet multimedia er gjerne knytt til datamaskiner som vert nytta for å spela av fleire media, men datamaskinar vert òg nytta for å redigera ulike media. Datamaskinar tilknytte internett kan og nyttast for å ta imot strauma lyd og video kringkasta over internett.

Sjå òg

endre