Munnhell er ein gjengs talemåte brukt i eit miljø. Ordet kjem gjennom dansk frå angelsaksisk og tyder 'heldige ord, ry'.

I Norske Ordsprog brukar Ivar Aasen nemninga ufullkomne ordtak om munnhell som treng ein kontekst (samanheng) for å gje meining (til dømes «Han har mange jarn i elden»), til skilnad frå fullkomne ordtak som gjev ei sjølvstendig meining.

KjelderEndra