Muntenia eller Stor-Valakia er ein historisk region i Romania, vanlegvis rekna som ein del av Valakia. Det ligg mellom Donau (i sør og aust), Karpatane (Dei transilvanske Alpane) og Moldavia (begge i nord) og elva Olt i vest. Sistnemnde dannar grensa mellom Muntenia og Oltenia (eller Vesle-Valakia). Delar av den tradisjonelle grensa mellom Valakia/Mutenia og Moldavia gjekk langs elvane Milcov og Siret.

Kart over Romania som viser plasseringa til Muntenia

Geografi endre

 
Fylkla består av Muntenia

Muntenia inkluderer ti fylke i Romania:

og delar av fylka

Den rumenske hovusdtaden, Bucureşti, ligg i Muntenia. Andre viktige byar er

Kjelder endre