Mutter (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Mutter kan vera:

  • Mutter, ein reiskap brukt med skruer
  • Eit norsk slangomgrep for 'mor', frå tysk Mutter, fleirtal Mütter
  • Mutter, eit album av den tyske industrimetallgruppa Rammstein

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.