Namnet Kano

Andre tydingar av Kano

Kano eller Kanō (kanji 嘉納) er eit japansk slektsnamn som tyder hausta mark.

Ordet blir brukt i fleire stadnamn i Japan, og av ulike familiar. Det har òg gjeve namn til ein viktig retning innan målarkunsten, Kanoskulen.

Kjende namneberararEndra