Nanogram er ei SI-avleia eining for måling av masse. Symbolet for nanogram er ng. Eitt nanogram er lik 10−9 gram.

1 nanogram er lik:

Og motsett:

  • 1 picogram = 0,001 nanogram
  • 1 mikrogram = 1000 nanogram