Naudlanding er ei landing med eit luftfartøy som må gjerast i ein naudsituasjon, med eller utan motorkraft, på den mest høvelege staden i nærleiken. Utrykket gjeld særleg utanom flyplass og rullebane.

JetBlue Flight 292 gjer ei naudlanding ved Los Angeles International Airport.

Naudlanding kan gjerast i situasjonar der tryggleiken i eit luftfartøy er truga, som ved tap av motorkraft eller brann. For å kunne lande trygt må ein ta omsyn til tilhøve som kan verke inn på landinga, som terreng og vind.

Kjelder endre