Lufthamn

(Omdirigert frå Flyplass)

Ei lufthamn er eit kvart område spesielt tilpassa landing, avgang og andre rørsler for luftfartøy, med tilhøyrande anlegg som kan vere nødvendige av omsyn til lufttrafikken og service for luftfartøy, i tillegg til anlegg som er nødvendige for å tene ervervsmessig flytrafikk.

Svalbard lufthamn, Longyear, ei lufthamn på Svalbard i Noreg.

Det vert stilt større krav til utstyr og anlegg på ei lufthamn enn på ein flyplass.

Sjå òg endre