Neptuntrojanane er dei trojanske objekta til Neptun. Per 27. november 2015 kjenner ein til 12 neptuntrojanar: 9 i L4-lagrangepunktet og 3 i L5-punktet.[1] Tidlege estimat gjev at Neptun skal ha 10 gonger so mange trojanar som Jupiter, og at avstanden frå jorda til neptuntrojanane er hovudårsaka til at so få neptuntrojanar er kjende.[2]

Dei kjende neptuntrojanane er:[1]

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre