Eit trojansk objekt er ein asteroide eller ein naturleg satellitt som delar bane med ein større planet eller måne, men som ikkje vil kollidera med det større objektet av di det går i bane i eit av dei stabile lagrangepunkta. Desse er L4 og L5 som respektivt ligg 60° føre og bak det større objektet.

Jupitertrojanane kan her sjåast i grønt fordelte på to populasjonar: i L4 ved 60° føre Jupiter og i L5 ved 60° bak.

Trojan-konseptet vart først tatt i bruk for asteroidane i bane i Jupiters lagrangepunkt. Sidan har objekt også vorte funne i lagrangepunkta til andre planetar, samt i lagrangepunkta til nokre av Saturns større månar.

Dei følgjande objekta har selskap av trojanar:

Bakgrunnsstoff endre

Sjå òg endre