Nevø er ei slektskapsnemning for sonen til nokon sin bror eller syster. Ein kan òg nytta ordet brorson eller systerson for å vidare klargjera slektskapet.

Ordet «nevø» kjem frå fransk neveu, av latin nepos med same tyding. Det tilsvarande ordet for jenter, «niese», har ei liknande avleiing. Ei anna nemning for jenter og gutar nokon er onkel eller tante til er onkel- eller tantebarn. Desse nemningane kan opplevast som mindre formelle enn «niese» og «nevø».

Kjende nevøar

endre

Sjå òg

endre

Kjelder

endre