Syster

kvinneleg søsken

Syster (fleirtal systrer) eller søster er ei jente eller kvinne som er sysken med nokon. «Storesyster» eller «veslesyster» er ofte brukt om ei syster som er høvesvis eldre eller yngre enn eit anna sysken. Nemninga for eit mannleg sysken er bror.

Systrene Brontë

«Syster» er òg brukt i samanhengar utanfor familen. Nonner kan omtalast som systrer. Ein kvinneleg sjukepleiar er historisk blitt kalla sjukesyster.

Kjelder endre


Bakgrunnsstoff endre