Nivasjon

Nivasjon er ein erosjonsprosess som skjer i samband med snøfonner. Når snøfonna smeltar kan smeltevatnet trenge ned i bakken og fryse på nytt. Vatnet utvida seg når det frys og kan sprenge laus fragment, som så vert ført bort av snøen og smeltevatnet frå snøen. Nivasjon er ein viktig erosjonsprosess i høgfjellet.

KjelderEndra