None (av latin nonus, «den niende») er det musikalske intervallet som er sett saman av ein rein oktav pluss ein sekund og som strekkjer seg over ni tonetrinn i ein diatonisk skala, til dømes frå c til d'.