Nordpolen

Den geografiske nordpolen ligg på 90 grader nordleg breidde og er det eine av dei to punkta (den geografiske nordpolen og Sørpolen), som jorda roterer rundt. På grunn av variasjonar i jordaksen varierer nordpolpunktet litt heile tida.

Nordpolen i midten av eit kart som viser Nordishavet og Arktis.

Det som er den magnetiske nordpolen ligg no (2003) på 78°18' nord, 104° vest, nær Ellef Ringnes' øy, ei av Queen Elizabeth-øyane i Canada og flytter seg heile tida. Sjølv om han vert kalla nordpolen er han faktisk ein magnetisk sørpol og difor tiltrekkjer den seg nordpolen på ein magnet, slik som i eit kompass.

BakgrunnsstoffEndra