Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag er ein organisasjon som arbeider for å styrke kvinnene sine interesser og for interessene for lokalsamfunnet. Organisasjonen vart oppretta som Norges Bondekvinnelag i 1946 ved at den vart skilt ut frå Norges Bondelag. Den samla den gongen fylkesvise bondekvinnelag i ein nasjonal organisasjon. Organisasjonen endra namn til det noverande namnet i 2002.

Norges Bygdekvinnelag er spesielt opptatt av kvinner som har tilknyting til primærnæringane. Dei er òg del av ei internasjonal rørsle gjennom medlemskap i Associated Country Women of the World.

Organisasjonen er opptatt av berekraftig forvalting av naturressursane og bidrar i til det gjennom medlemskap i Grønn Hverdag.

Styretleiar av Norges Bygdekvinnelag i 2011 er Kathrine Kleveland, frå Holmestrand.

Bakgrunnsstoff endre